Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

PhDr. Emil Semanco

Druhá strana skla ...

Surrealizmus ako hnutie vzniklo v r.1919 na báze dadaistické hnutia vo Francúzku.    K tomuto  smeru určitú dobu patril i zakladateľ surrealistického hnutia André Breton. V roku 1924 Breton koncepciu a filozofiu hnutia definoval prostredníctvom „Surrealistického manifestu“, z ktorého citujem nasledovné myšlienky : „Drahá imaginácia, čo v tebe najväčšmi milujem, je to, že neodpúšťaš...“, „Slovo sloboda je to jediné, čo ma ešte vie nadchnúť “.

Breton surrealizmus charakterizoval ako čistý psychický automatizmus bez korektúry alter ega. Vo výtvarnej oblasti tak vnikli diela, ktoré podnecovala fantázia s veľkým podielom alogičnosti pripomínajúci stav ducha uprostred sna - snové vízie a predstavy. Surrealistické hnutie vo svojom programe k najzákladnejším hodnotám v ľudskom živote dávalo na prvé miesto slobodu, poéziu a lásku.

Vážení priatelia,

autor súčasnej výstavy Dr. Emil Semnco  nás pozýva do svojho imaginatívneho sveta plného neskutočne – skutočných myšlienok, snov a fantastických vízií  efemérneho sveta – jeho sveta, v ktorom autorovo alter ego nachádza pointu a krásu všedne nevšedného momentu prežitého.

Farebné koláže sú realizované v  znamení epicko-lyrického podania. Rozprávajú samy za seba. Cítiť v nich hĺbku filozofického, meditatívneho, ľudského poznania. Vnímanie časopriestoru ho  posúva k hraniciam – hraniciam mytologickým, mysterióznym. Diela autora odhaľujú jeho emotívne umelecké ambície i podanie. Tlmočí deje, hutné výpovede o existencii ľudstva, ale i výpovede o súčasnom, prítomnom. Umeleckú výpoveď  odhalíme v  naratívnych kolážach autora.

Jedným z mnohých jeho vzácnych priateľov bol i národný umelec sochár, maliar  tvorca koláží maestro Tibor Bartfay /1922 – 2005/. V jeho ateliéri v Bratislave nasával atmosféru  umenia i kolážovej tvorby, ktorú autor tvorí už takmer štyri desaťročia a stal s z neho, ako vraví výborný slovenský maliar Ondrej Zimka st. „slovenský Dalí“. A ten by ho rád, ako tvorcu týchto famóznych koláží, videl tvoriť v médiu maľby.

Kolega Dr. Ľ. Podušel sa o jeho tvorbe vyslovil nasledovne: „Princíp jeho koláží vychádza z obojstrannej vyváženosti vystrihovaných papierových výjavov a maliarsky ponímanej plochy monochromaticky nekonečného priestoru. Tvorí príbehy plné metafor a symbolov. Svety pripomínajúce vesmírne diaľky, podmorské hĺbky či staroveké ríše popretkávané sústavami krajinných záznamov pripomínajúcich profily prírodných zákutí, hornatých a rovinatých oblastí Slovenska.“

V tvorbe Emila Semanca zaujmú Rusínske sixtínske kaplnky, Gotika, Mystika diela z cyklu Ilúzie - /V/rany osudu a nie ostatné, ale všetky.

Dr. Emil Semanco je všestranne umelecky orientovaná osobnosť. Narodil sa 6.7.1953 v Čertížnom pri Medzilaborciach. Po absolutóriu Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove/1977/ kde študoval výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru sa hlbšie začal venovať i umenovednému smeru, ktorý úspešne ukončil v r. 1984  titulom PhDr.

Svoju profesionálnu dráhu začínal ako novinár. Popri tejto práci sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Založil a v r. 1976-1982 viedol prílohu Pohľady na kultúru. Prvú autorskú výstavu mal v Prešove v r. 1979. Od r. 1982 pȏsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách viacerých ústredných denníkoch.  V r.1995 sa stal členom Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave.

Už piate volebné obdobie je starostom tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku založeného v r. 1921. Pȏsobí ako kurátor, porotca predseda medzinárodných výtvarných festivalov.

 

Má sebou rozsiahlu a úspešnú publicistickú literárnu aj výtvarnú tvorbu, v ktorej dominuje technika koláže. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Počet jeho autorských prezentácií prevýšil tri desiatky. Samostatne vystavoval v Snine, Trenčianskych Tepliciach, Nitre, Košiciach, Starej Ľubovni, v Humennom, viackrát v Bratislave aj v zahraničí na kolektívnych prehliadkach tvorby členov UBS.

 

Je autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu.  Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka. V r. 2005 mu bola udelená Medzinárodná cena Egona Ervina Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút, kde v portrétnych črtách predstavil osobnosti  slovenskej i svetovej kultúrnej scény. Kniha sa stala edičným činom roka.

Autor PhDr. Emil Semanco žije a tvorí v Bratislave.

 

                                                                                                            PhDr. Marta Hučková


 

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Dr

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Drgoňa)

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Dr

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Drgoňa)

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Dr

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Drgoňa)

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Dr

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Drgoňa)


 
 
Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Dr

Vernisáž výstavy PhDr. Emil Semanco (foto: Ing. Drgoňa)


 


Úvodná stránka