Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Geschwandtnerová, Šírová, Moravčík

1:2

Vážení priatelia umenia, na dnešnej slávnostnej vernisáži  Vám chcem predstaviť komornú maliarsku tvorbu pedagógov Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Názov výstavy znie matematickým radom 1 : 2. Uvažovala som z akého dôvodu. Najskôr ma napadlo : jeden výtvarník – dve výtvarníčky. Ale v rámci maliarskych techník môže byť i tento variant. Totiž kým Zuzka Šírová sa venuje výlučne klasickej maľbe Saška a Janko sa nám predstavujú dielami v kombinovanej technike, v ktorej dominuje kresba. V konečnom dôsledku, ako mi auotri potvrdili, je správny prvý variant – jeden výtvarník a dve výtvarníčky.

A teraz mi dovoľte predstaviť umelecké profily protagonistov súčasnej výstavy:

Alexandru Geschwandtnerovú  maliarku a pedagogičku  v oblasti kresby a maľby mám možnosť sledovať už od roku 2011, kedy som jej na pȏde Galérie mesta Topolčany realizovala jej samostatnú výstavu. Od toho obdobia jej umelecké smerovanie sa neustále  rozvíja  k stále dokonalejšiemu výtvarnému prejavu a autorskej výpovedi. V jej tvorbe dominuje imaginácia, individuálna mytológia a surrealistické podanie. Cez diela nás prenáša do sveta fantázie a snov. Jej myšlienkové posolstvo abstrahuje vzájomnú komunikáciu v medziľudských vzťahoch, ale i hľadanie vlastnej identity vo svete plnom nie iba pozitív, ale i negatívnych situácií. Rutinnou a bravúrnou kresebnosťou a maľbou vytvára kompozície nabité pozitívnou energiou. Výstavbu kompozície buduje premyslene, čím dosahuje vyváženosť i výpovednú hodnotu diela. Sprítomňuje ľudské príbehy, osudy smutné i šťastné.  Rada siaha i do mytológie a náboženských tém a tieto nám približuje prostredníctvom príbehov v premenách času a priestoru.

Alexandra Geschwandtnerová sa narodila v roku1971 v Topoľčanoch. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú absolvovala v r. 1990 – 1995. V r. 2008 rigoróznou skúškou na výtvarnej katedre Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, získala akademický titul doktor pedagogiky, ktorý v súčasnosti využíva vo svojej pedagogickej práci v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch.

            Úspechy svojou tvorbou už od roku 1998 žne nielen  na Slovensku, ale i v Čechách, Nemecku, a Poľsku.  Má za sebou viacero individuálnych výstav a desiatky kolektívnych. V roku 2008 sa zúčastnila na V. Medzinárodnom bienále miniatúry v poľskom meste Czestochowa, o dva roky neskôr, v roku 2010 získala špeciálnu cenu poroty na XII. ročníku Internationale D´arte premio San Crispino.  Je členkou umeleckej spoločnosti ARTEM v Bratislave. Žije a tvorí v rodnom meste Topoľčany.

Zuzana Širová je nielen  pedagogičkou, maliarkou, grafičkou, ale i módnou dizajnérkou najnovšie, ako mi prezradila sa venuje i písaniu knihy pre deti a ilustrátorskej práci.  Svoj talent rozvíjala na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre, kde študovala pod vedením prof. Jozefa Bausa a Jozefa Jaňáka. V štúdiu pokračovala na Univerzite v Hradci Králové v textilnom ateliéri známej slovenskej výtvarníčky Mariky Fulkovej. Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 2007. Postupne, cieľavedome, tvorivým hľadaním napĺňa svoje umelecké ambície. V jej maliarskych kompozíciách, najmä krajinárskych, dominuje dynamická abstraktná maľba.  Námety pre svoje diela nachádza všade okolo seba.  Pri rozhovore s ňou som sa dozvedela. Citujem: “Každý obraz je ako moje dieťa. Na plochu plátna sa snažím dať kúsok zo seba, čiže svoje pocity,  myšlienky a sny. Všímam si okolie, prírodu, ľudí a vzťahy. To sú moje kulisy. Obraz vnímam ako celok, až po dokončení ako koniec dejstva. Všetko to celé je o mojom emociálnom zaujatí. Viem, že prostriedky na dialóg sú rôzne, občas ešte tápam, ale vždy sa nájde to svetlo, ktoré ma vyvedie na správnu cestu. Dnes vďačím svojim stredoškolským pedagógom akad. mal. pani Nemčekovej, Emilovi Fulkovi, Terézii Žilikovej, ktorí ma naučili viesť dialóg nielen slovne, ale i výtvarným jazykom.“  Autorka sa narodila v roku 1983 v Bratislave. S krátkymi prestávkami žije a tvorí vo Vozokanoch, okres Topolčany. Od poslednej výstavy v Piešťanoch, bola to vlastne slávnostná akadémia venovaná Dr. Ladislavovi Mokrému, som si všimla výrazný posun v jej maľbe. Od abstrakcie prechádza k expresívne ladeným kompozíciám z nich spomeniem dielo Alžbeta a Milenci, ktoré nesú znaky maľby Marca Chagalla. Farebnosť jej posledných diel  je poznačená výbojnou paletou, v ktorej červená a čierna farba zdôrazňuje dramatickosť motívu. Studené tóny zelenej, modrej a čiernej v kompozícii otvárajú priestor nielen motívu, ale i atmosfére.

Tretím  v poradí vystavujúcich je pedagóg, keramik,  maliar, grafický dizajnér a fotograf  Ján Moravčík. Od detstva vyrastal  v blízkosti výtvarného umenia, ktoré neskôr študoval na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. V odbore keramika získaval umeleckú zručnosť  a vedomosti  pod vedením   Mgr. Ivana Gálusa a Blanky Žatkovej.

Janko Moravčík je estét. Miluje  krásu  prírody, jej neopakovateľné scenérie a očarujúcu atmosféru každého ročného obdobia. Flóru a faunu slovenskej krajiny. Ozajstné kvalitné umenie ho prenáša až do sfér Nirvány. A takému sa chce vo svojej tvorbe venovať. Mȏžem konštatovať, že v autorových  kompozíciách nachádzam  veľký zmysel pre detail, farbu a rozloženie plochy obrazu. Hoci vyštudoval odbor keramiky, v predchádzajúcom tvorivom období  sa viac  venoval technike olejomaľby. Pred dvomi rokmi, v roku 2015 nastal však jeho tvorbe zlom. Autor objavil  objavil čaro papiera a začal tvoriť koláže. Ako sám  povedal, citujem: „Všetky moje koláže od roku 2015 sú odrazom mojej profesie učiteľa na Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch kedy som túto techniku rezania, lepenia, vrstvenia a nakoniec kolorovania papiera objavil skrytú v sebe. Vo svojej  tvorbe využívam fantazijné prvky a symboliku. S obľubou  používam dekoratívne vzory blízke secesnému štýlu a štýlu Art Deco, ktoré dopĺňam zlatou  alebo striebornou farbou  v plochách a detailoch.“ V jeho tvorbe tak isto ako u Alexandry ma zaujala jeho figurálna a portrétna tvorba, ktorou sú si obaja autori veľmi príbuzní v secesnom prednese. Pán Schopenhauer voľakedy povedal, citujem: „ ... tvár človeka je vizitkou ducha. Na ľudskej tvári vnímame celkový výraz, upútavajú nás oči. Typické črty. Tvár vyjadruje city a vášne. Tvár  sa  stáva verným záznamníkom individuálnej histórie jej majiteľa. Tvár je dȏležitá súčasť neverbálnej komunikácie a prezrádza veľmi veľa.“ A myslím, že všetci s jeho slovami súhlasíme. V tejto novej kolekcii diel siahol k historizujúcim a architektonickým maliarskym námetovvým skladbám. Od piešťanskej prezentácie koncom minulého roka som si všimla výrazný autorský posun v portrétnej kresbe, v zakomponovaní dekoratívnych detailov, citlivú, kontrastnú farebnosť, ktorou dokumentuje profesionalitu svojej tvorby. Ján Moravčík sa narodil v roku 1983 v Partizánskom. Doposiaľ sa neprezentoval samostatnou výstavou. Príde i ten čas. Vystavoval však na viacerých kolektívnych výstavách. V roku 2015  sa zúčastnil celosvetovej výtvarníckej súťaže s názvom Mixed Media Competition.  Okrem pedagogickej práce, ktorá ho nesmierne napĺňa  sa v súčasnosti aktívne zaoberá grafickými návrhmi interiérov a exteriérov. Autor žije a tvorí v Bošanoch.

Vážení priatelia, súčasné  umenie  by malo byť predovšetkým nositeľom estetického vnemu a zážitku. Hodnotným dojmom, ktorý zostáva. Verím, že také pozitívum nesie  v sebe  i tvorba Sašky Geschwandtnerovej, Zuzky Šírovej a Janka Moravčíka.              

                                                                                           Nitra 28.6.2018 PhDr. Marta Hučková


 

Vernisáž výstavy : Play Art

Vernisáž výstavy Play Art

Vernisáž výstavy Play Art
Autor: Ing. Martin Drgoňa

Vernisáž výstavy Play Art

Vernisáž výstavy Play Art
Autor: Ing. Martin Drgoňa

Vernisáž výstavy Play Art

Vernisáž výstavy Play Art

Vernisáž výstavy Play Art

Vernisáž výstavy Play Art


 
 

 

Ďalšie fotogalérieÚvodná stránka