Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Milan Sokol

(RE)CYKLUS

Vážení priatelia umenia,

o grafických technikách sa dá skutočne písať veľmi veľa a zaujímavo. I pre samotného umelca, ktorý ovláda médium grafických techník je to vždy dobrodružstvo, ktoré začína v intelektuálnom výtvarnom pláne. Rodí sa zo stretnutia s hmotou nepoddajných materiálov. Tie treba zvládnuť nielen vynaliezavým duchom, ale aj istou a trpezlivou rukou.

Milan Sokol svoje detstvo a mladosť prežil v prekrásnom prostredí pod Urpínom v Banskej Bystrici. Študovať začal na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici v odbore rytec kovov. Po jej ukončení sa rozhodoval pre ďalšie výtvarné štúdiá. Svoje umelecké ambície v rozvíjaní svojho talentu a túžbou prehĺbiť vedomosti v oblasti umenia sa zameral na svetovo uznávanú európsku Akadémiu krásnych umení v Krakove, poľsky Akademia Sztuk Pięknych, ktorá si práve v tomto roku pripomína 200-té výročie svojho založenia.

Počiatočná tvorba Milana Sokola v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vychádzala z poľskej grafickej školy. K absolventom, ktorí prezentovali a šírili kvalitné meno krakovskej akadémie, okrem jej zakladateľa Jana Matejku, umelcov Juliana Falata, Jaceka Malcewského a mnohých ďalších tvoriacich  v decéniách predchádzajúcich storočí, v súčasnej dobe jej prestíž nielen na Slovensku, ale i zahraničí reprezentuje akad. maliar Milan Sokol.

Po ukončení akadémie jeho záujem bol orientovaný na tvorbu diel v duchu  štrukturálnej abstrakcie. Autor časovou postupnosťou upúšťal v grafických listoch od figuratívnosti a prechádzal  ku grafickému rasteru. Aj pečiatka bola výrazovým prostriedkom, s ktorou s pohrával a vytváral veľkoplošné kompozície, čím dosahoval  štrukturálne gestá.

Úprimne poviem, bola som nesmierne rada, že akad. maliar Milan Sokol prijal ponuku vystavovať v Galérii mesta Topoľčany. Diela [ RE ] CYKLUS ma skutočne zaujali nielen svojim umeleckým pretlmočením, ale i jeho grafickým jazykom. Veľa som uvažovala čo napíšem, v myšlienkach som mala viacero úvah o podaní jeho prezentácie v pretavení danej témy. Určite by som našla odborné východiská k jeho výtvarnému prejavu, avšak rozhodla som sa pre citáciu Dr. Katky Sokolovej, ktorá býva i jeho kurátorkou. Je na slovo vzatá odborníčka v oblasti umenovedy, prednáša na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Citujem: „Súčasná autorská výstava Milana Sokola predstavuje výber z najnovšej fázy autorovej voľnej tvorby. Osobitá je hlavne tým, že je koncentrovaná na také médium výtvarno-grafického vyjadrenia, ktoré si skoncipoval sám. Z plechovíc nápojov tvorí obrazy, čo nie je nič nové v stratégiách recykling art-u, junk art-u. Avšak tvorba Milana Sokola je čímsi osobitá. Nielen preto, že zotrváva na pozíciách (rukodielneho) výtvarného umenia a jej estetiky, kombinujúc ho so stratégiami využívania ready-maedu konceptuálneho umenia. Ale preto, že napriek tomu autor ostáva verný tvorbe obrazu ako formy reflexie reality. Materiálom konzumu – „pixľami“ nápojov dosahuje účinok irónie, až sarkazmu, a zároveň aj možnosti ich estetickej pôsobnosti. Využíva tým ready madeový materiál v dvoch komunikačných funkciách: vizuálno-výrazových a kultúrno-symbolických. Vystrihnuté páskové fragmenty plechovíc, autor prepletá do mozaiky (kvôli ich farebnosti a štruktúrnosti) eliminujúc tak čitateľnosť prvotných reklám, aby im vtisol nový, diametrálne iný význam. Takáto forma materiálu sa pre autora stáva čiastkou – dokumentom – reality, „pixelom„ éry digitálnych záznamov reality. Z nich buduje novú/umelú realitu obrazu dávajúc jej esteticko-kompozičný poriadok.   "

 

Skutočne, jeho súčasná tvorba zaujme, nielen vizuálne, umeleckou profesionalitou, ale predovšetkým enviromentálnym tlakom,  ktorý si už našťastie uvedomujeme a bojujeme proti negatívnym  ekologickým skutočnostiam súčasnej doby v snahe odstrániť ich.

 

Curriculum vitae

Akad. maliar profesor Milan Sokol sa narodil v r. 1952 v Banskej Bystrici. V r. 1967-1971 absolvoval štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici. O dva roky neskôr v r. 1973 bol prijatý na Akadémiu krásnych umení v Krakove, kde študoval pod vedením prof. Witolda Chomicza a prof. Franciszek Bunscha. Jeho spolužiakmi zo Slovenska v danom období bola akad. maliarka Jarmila Veľká, ktorá sa v našej galérii svojou tvorbou už prezentovala a akad. maliar a grafik Vincent Gajdošík, ktorý pôsobí v Nitre.

 

Milan Sokol po ukončení absolutória akadémie v r. 1978-1984 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. V r. 1986-1993 bol výtvarníkom v slobodnom povolaní.  Následne začal pedagogicky pôsobiť na Katedre dizajnu nábytku Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V r. 1995 habitoval na VŠVU v Bratislave. O rok neskôr sa stal pedagógom na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kde pôsobí do súčasnosti.

Medzičasom, v r. 2008 mu bol udelený titul profesor výtvarného umenia inauguráciou na  jeho Alma mater  Akadémii krásnych umení v Krakove.

 

Zúčastnil sa 7 medzinárodných grafických sympózií na Slovensku a v zahraničí. Od r. 1980 do r. 2018 svoju tvorbu predstavil na 34 domácich a 25 zahraničných autorských výstavách, ako aj na 150 domácich a 130 kolektívnych výstavách v zahraničí (Česko, Egypt, Holandsko, India, Japonsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Macedónsko, Nemecko, USA, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Švajčiarsko a i.). Za svoju tvorbu získal viacero ocenení, jeho diela sú v zbierkach 9 domácich galérií a v 5 zahraničných galériách.

 

Ocenenia

 

1987    Cena SKNV na výstave „Bienále – Súčasná slovenská grafika IX“,

            Stredoslovenská galéria Banská Bystrica

1997    Nominácia na cenu. Švajčiarsko, Winterthur,

            Medzinárodná výstava „Xylon 13“

1997    Prize Award. USA, Portland,

            Print Exhibition, Art Museum

1998    Cena rektora Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici za umenie

1999    Cena primátora mesta Banská Bystrica v oblasti umenia

 

Akad. maliar, grafik, pedagóg prof. Milan Sokol žije a tvorí v Banskej Bystrici.

 

                                                                                              PhDr. Marta Hučková


 


Úvodná stránka