Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Danica Ondrej

FRAGMENTS

a hosť Ladislav Černý - Metamorfóza

V súčasnosti maliarku, kunsthistoričku, umeleckú kritičku, spisovateľku, režisérku možno zaradiť k mladšej umelecky orientovanej generácii, ktorá svoje talenty neustále zveľaďuje po profesionálnej stránke. Základom jej tvorivého potenciálu sa stala stredoveká freska v stredoeurópskom kontexte.

Fragment, ktorý sa objavuje v jej obrazoch asociuje nie zabudnutý, ale oživený útržok dávnych vekov predchádzajúcich stáročí. Fragment pretavuje do kontextu súčasnej maľby. Čisto, úprimne v nových motivických skladbách charakteristických  pre súčasnú dobu.

Maliarka väčšiu časť svojho tvorivého života prežila v talianskom prostredí. Širokospektrálna námetová skladba jej tvorby zahŕňa rôznorodé žánre. Je orientovaná nielen na architektonické historické pamiatky, ktoré sú poznačené zubom času, ale i street art umením. Napriek tomu nachádza v nich poetiku čias s prelínaním súčasnosti.

Smútok v jej tvorbe napĺňa viacero diel technikou koláže a taktiež využitím surovej jutoviny.  Či už je to Strom zasadený v centre mesta, hynúci v smogu,  Čierny strom, je taktiež odsúdený. Všetci vieme o globálnych zmenách, znečistenom ovzduší, ale i napriek tomu sa tvárime, že všetko je v poriadku. Sme  dosť ďaleko od toho všetkého, ktoré speje pomaly ? nie skôr rýchlo k enviromentálnemu zániku ľudstva. Jedinci to nezachránia a príroda nám to vracia v katastrofických scenároch.

Súčasťou jej tvorby je land art zakomponovaný v jej artefaktoch. Kontrastná farebnosť s využitím čiernej linky dodáva dielam efemérny pátos.

Poetizáciu námetov nachádzame v druhom okruhu jej maliarskeho prejavu. Je to motív ženy, krehkej bytosti, ktorá však v sebe nesie úlohu matky, nositeľky rodu. Zobrazuje ženu súčasnej doby, bezprostrednú, vyťaženú hektikou, ale i oddychujúcu a relaxujúcu v tichu, medzi priateľkami, pri konverzácii.  V kultivovanej, niekedy kontrastnej farebnosti je figúra ženy maľovaná v duchu body artu  anonymná, bez akýchkoľvek erotických náznakov. Autorka to veľmi priamo a citlivo definovala: ...„obraz daného momentu a pocitu vyzlečeného zo všetkého fyzického“.

Vo svojej tvorbe využíva i ready made. Sú to staré požité obrusy s dekoratívnou potlačou, ktoré vizualizuje a dotvára maľbou. A nielen obrusy, ale i posteľná bielizeň, s ktorou je každá žena spätá nielen prácou, ale i osobným pohodlím pre seba i rodinu dokáže pretvoriť v kompaktné a vypovedajúce dielo.  

Napriek tomu, že autorka svojou tvorbou dokumentuje svoju maliarsku zrelosť, stále ju poháňa snaha o dokonalejšiu výtvarnú výpoveď.

Cesta za umením - poznaním umenovedným i maliarskym Denisy Ondrej /* Bratislava 1976/ začala v roku 2002. Viedla ju do kolísky starého umenia Talianska, historického mesta Milána. Mladá autorka práve v Talianskom meste Pavia  vstúpila na medzinárodnú výtvarnú scénu, prvou samostatnou výstavou, ktorú prezentovala v Palazoo Espositivo Minerva v tom istom roku.

V roku 2003 bola prijatá na Accademiu di Belle Arti di Brera, ktorú ukončila  v roku 2008. V danom období, popri štúdiu, už absolvovala niekoľko výstav - v roku 2002 v Pavii, Sante Margharite, Ligure. Rada spomína na obdobie kedy tvorila v ateliéri spolu s významným maliarom  a profesorom sicílskeho pôvodu Ninom Musticom, ktorý je medzinárodne uznávaným. Obdivujú ho maliari, sochári a architekti, ktorí sa inšpirujú jeho dielami.

Tvorivé ambície premietala do svojej voľnej komornej tvorby, ktorá upútala i  popredných talianskych umeleckých kritikov a kurátorov: Loredana Parmesani, Frederica Ferarri, Angela Madesani a tí sa priaznivo vyjadrili o jej maliarskom prejave.

Danica Ondrej vystavuje od roku 2002 a to prevažne v Talianskom prostredí. Cestu k slovenskému vnímateľovi a zberateľovi si našla po návrate na Slovensko. Do súčasnej doby je na jej umeleckom osobnom konte takmer 25 výstav nielen individuálnych, ale i kolektívnych.  

Od roku 2013 po narodení syna Daniela striedavo žije a tvorí na rodnom Slovensku v Bratislave a v Taliansku, ku ktorému ju tiež viažu nielen spomienky, tvorivá práca, ale i manžel a jeho rodina a taktiež súkromná galéria, ktorú má v meste Pow.

Na margo poznamenávam, že prvou výstavou, ktorou sa prezentovala bola výstava v roku 2003 v Galérii Michalský dvor v Bratislave. Súčasná výstava v Galérii mesta Topoľčany je po 15 rokoch jej druhou samostatnou prezentáciou na Slovensku.

 

 

Ladislav Černý  je hosť dnešnej vstavujúcej autorky Danici Ondrej

Metamorfóza

Maliar, sochár, reštaurátor svoju maliarsku tvorbu v Topoľčanoch prezentoval už v roku 2007 pod názvom Ukryté tajnosti. Na súčasnej výstave sa prezentuje svojou sochárskou tvorbou, štyrmi sochami, ktorým dal spoločný názov Metamorfóza.  V každej z nich rieši vzťahy – vzťahy medzi ženou a mužom. V technike prevedenia plastík v materiáli drevo /orech, jaseň/  nastala u autora premena z figuratívneho do abstraktno-expresívneho stvárnenia motívu.

V prezentovaných artefaktoch tlmočí svoje emotívne posolstvá utkané z citácií premiešanými vlastnými kultúrnymi dimenziami. Autor sa snaží o jedno, o vznik autentického umeleckého diela. V jeho figuratívnych dielach redukovaný tvar sa premieta do znakovo-archetypálnej podoby. Robustnosť prejavu je citlivo u niektorých sôch eliminovaná farebnosťou, ktorá na druhej strane necháva vyznieť myšlienkovému zámeru – socha Kroky.

Umelecký profil výtvarníka strednej generácie Ladislava Černého /* Bratislava,1965/ sa začal formovať najskôr na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde študoval odbor úžitkovej fotografie a propagačnú grafiku. Po ukončení strednej školy absolvoval prvý ročník na VŠVU v Bratislave, odbor reštaurovanie.

V štúdiu pokračoval na prestížnej Vysokej škole výtvarných umení v Drážďanoch pod vedením Prof. Ingo Sandnera, kde popri štúdiu reštaurovania absolvoval i ostatné výtvarné smery. Jeho profesormi boli Horst Jokusch, Friderun Bonzin a Gunter Jakob. Absolutórium na vysokej škole ukončil v r. 1991 titulom Magister umenia – akademický diplomovaný reštaurátor.

Ladislav Černý svoju maliarsku a sochársku tvorbu prezentoval vo viacerých európskych krajinách - Rakúsku, Anglicku, Belgicku... Jeho diela sú zastúpené v zbierkach súkromných zberateľov vo viacerých štátoch i na Slovensku. Svoju komornú tvorbu prezentuje od r. 1999 nielen na pôde Slovenska, ale i v zahraničí. Žije a tvorí v Ivánke pri Dunaji.

                                                                                                PhDr.Mgr. Marta Hučková - Kocianová


 


Úvodná stránka