Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Štefan Orth

Impresie

Záhorie –čarovná lokalita  Slovenska, ktorá  je spätá  so životom a tvorbou viacerých významných  umeleckých osobností: maliarmi Júliusom Korezskom /1895-1958/,   Martinom Benkom /1888-1971/, Jánom Mudrochom /1909-1968/,  Albínom Brunovským /1935-1997/ a mnohými ďalšími, ktorí svojou tvorbou obohatili slovenskú kultúrnu a umeleckú scénu.

Dedinka Gajary. V nej uzrelo svetlo sveta počas obdobia II. svetovej vojny  manželom Orthovcom ako siedme dieťa v poradí z desiatich  Štefan. Písal sa 14. august 1943.

Po ukončení Jedenásťročnej strednej školy v Malackách pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity J.A. Komenského v Trnave aprobáciu matematika – výtvarná výchova. /1960-1964/. Na výtvarnom odbore bol vedený známymi slovenskými umelcami Rolandom Hanusom /1933-2007/ a Ladislavom Čechom /1925-2007/. Už v tom čase sa prezentoval svojimi krajinárskymi dielami z okolia Gajar na kolektívnej študentskej výstave v priestoroch Zrkadlovej sály Trnavského divadla. Vo svojich prácach zachytával samoty ukryté  v tôni stromov, kostolíky, obrazy dedinského prostredia. V kompozíciách zobrazoval  rovinatý chotár  rodnej obce ležiacej v Záhorskej nížine so zalesnenými ostrovčekmi borovicových a lužných lesov, ktoré mu núkali množstvo námetov.

Po ukončení absolutória vysokej školy v r.1964 začal pedagogicky pôsobiť ako učiteľ v Základnej deväťročnej škole v Kútoch, kde zotrval 15 rokov do r. 1979.  Tu si založil rodinu a spolu s manželkou Danielou /rod. Gavalíkovou / tam vychovávali dvoch synov. Manželka pochádza z Kostolišťa, ktoré je i rodiskom maliara Martina Benku. Ten bol nielen jej krstným otcom, ale bol zároveň i pokrvným príbuzným.

V poradí tretím Orthovým pôsobiskom sa stala Senica, kam sa presťahoval v roku 1979. Tam pôsobil v kultúrnych inštitúciách, mestskom Dome kultúry, ktorého bol zakladateľom a pôsobil v ňom ako riaditeľ  do roku 1985. V nasledujúcich rokoch 1986-2003 pracoval na Odbore kultúry Okresného úradu v Senici.

Medzičasom popri práci od r.1990  začal učiť na výtvarnom odbore ZUŠ v Senici kde pôsobí doteraz. Viacero jeho žiakov pokračovalo v štúdiách na stredných, či vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sú z nich renomovaní výtvarníci, architekti, dizajnéri, reštaurátori či ilustrátori a pedagógovia: Rudolf Janák, Lukáš Grohman, Andrej Dieneš, Tibor Beďatš i jeho mladší syn Štefan Orth ml. a viacerí ďalší.

Popri pedagogickej práci sa Štefan  Orth st. v škole venuje i organizačnej a kurátorskej práci v Galérii v podkroví ZUŠ Senica, v ktorej vystavovali  napríklad: Marián Mudroch, Vladimír Kordoš, Lýdia Štolcová, Ľudovít Hološka, Bohumil Bača, Milan Flajžík, Milan Rašla, Marián Komáček a ďalší.

Významným životným míľnikom sa pre Štefana Ortha stal rok 2011, kedy bol prijatý za člena najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej založenej v r. 1921. Citujem: „Tu som našiel veľa vzácnych priateľov a vždy si budem vážiť  slová  akademického maliara Zdena Horeckého /1930/,  ktorý ma ako starosta prijímal do UBS slovami: „Ty si tu mal už dávno byť...“ Ako člen tohto spolku mal a má možnosť zúčastňovať sa plenérovej maľby v jeho obľúbených lokalitách Slovenska - Terchovej, Štefanovej, Pieninách a iných častí našej  krásnej domoviny.

Pri mojej návšteve v jeho senickom ateliéri na jeseň tohto roka ma upútalo množstvo obrazov zo staršieho, ale i súčasného obdobia. Viaceré z nich rozmaľované, pripravované k výstave v Galérii mesta Topoľčany  už v sebe niesli atmosféru  i vôňu umenia a jeho autorského maliarskeho rukopisu.  

Na margo v rozhovore poznamenal: “Chotár rodnej obce Gajari, prírodné scenérie v okolí Kútov a taktiež panoramatické pohľady Senického kraja v 80-tych rokoch 20. storočia pre mňa znamenali obohatenie o nové inšpiračné motívy. Mäkká zvlnená krajina so strechami učupených domov malebných kopaníc, niekedy aj s kostolíkom, či kaplnkou  to všetko ma nadchýnalo a presviedčalo o čistote bytia, o kráse ktorá nás obklopuje a nielen tá prírodná, ale i ľudská a duchovná“. 

Tvorba Štefana Ortha je charakteristická silným zaujatím  pre maliarske stvárnenie krajinárskeho motívu. Dotyky so záhorskou krajinou, ale i inými oblasťami Slovenska, sú pre umelca momentmi, kedy priamo vo vizuálnom  kontakte vznikajú mnohé kresebné i maliarske  kompozície. Hlavný dôraz v tvorbe však kladie na celkovú štruktúru obrazu. Nezobrazuje ju veristicky, ale cez hru tieňov a svetla.

Fenomén krajiny je pre neho nepostrádateľným v každom ročnom období.  Sugestívnosť meditatívnych krajinárskych príbehov je podmienená a založená na kolorite impresívnej palety.  Autorove krajinárske kompozície takto získavajú novú dimenziu. Sú obohatené o novú hodnotu - pulzujú sviežejším rytmom a približujú sa k Cézannovskému  impresívnemu maliarskemu prednesu.  Štefan Orth skutočne zaznamenáva onú prchavú atmosféru momentu a vyjadruje hlbokú spätosť s krajinou, ktorú bytostne preciťuje a maľuje. Jeho pohľad objavuje rozmanitý svet v zdanlivo všednom motíve, ktorý obohatí svojim maliarskym pretlmočením.

Širokospektrálna tvorba autora zahrňuje okrem krajinárskych motívov i kvetinové žánre, portrétnu a figurálnu tvorbu.    Popri komornej maľbe sa venuje i reportážnej a dokumentárnej fotografii, pedagogickej práci pre dospelých a organizačným a kurátorským aktivitám.

Tvorivý potenciál jubilujúceho  autora Štefana Ortha v oblasti Záhorského regiónu je zapísaný už viac ako polstoročie. Jeho vzácna osobnosť i tvorba si  získala množstvo priaznivcov na Slovensku i v zahraničí, ktorých obohacuje svojim maliarskym prednesom. Diela autora sa nachádzajú v súkromných zbierkach taktiež sú súčasťou akvizičných fondov  slovenských galérií a múzeí.

V tomto roku bola realizovaná  výstava Štefana Ortha st. v Záhorskom múzeu v Skalici  k jeho životnému jubileu  - k 75-tim narodeninám v kurátorskej koncepcii Mgr. Boženy Juríčkovej. Na uvedenej výstave svoju komornú tvorbu prezentovali i jeho dvaja synovia Martin/1972/ a Štefan /1985/ obaja absolventi VŠVU v Bratislave.   

Štefan Orth žije, pôsobí a tvorí v Senici.

Ad multos annos, vážený priateľ !

S úctou PhDr. Mgr. Marta Hučková -Kocianová


 


Úvodná stránka