Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Podmienky pre záujemcov o vystavovanie

Podmienky pre záujemcov o vystavovanie výtvarných diel a iných umeleckých prác v Galérii mesta Topoľčany

 

 • Záujemca o vystavovanie v priestoroch Galérie mesta Topoľčany si musí podať žiadosť  o vystavovanie výtvarných diel a iných umeleckých prác v Galérii mesta Topoľčany (v žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko, adresa, stručný životopis a technika maľovania) a pokiaľ má vystavovateľ  k dispozícii aj fotografie diel je vhodné, aby boli  priložené k žiadosti.
 • Vystavovateľ si požiada aj zapožičanie audiovizuálnej techniky (počítač, televízor, plátno, dataprojektor).
 • Pri inštalácii výstavy je potrebné, aby si vystavovateľ na svoje náklady zabezpečil   pomôcky pri inštalovaní (napr. lepiaca guma, obojstranná páska, lepidlo, štítky na názvy obrazov,  príp. hudobný nosič k aktuálnej výstave). Obrazy musia mať na zadnej strane kovové krúžky na zavesenie. Galéria mesta Topoľčany poskytuje  závesný systém, ktorý pozostáva z kovových laniek a háčikov. K  dispozícii  sú vystavovateľovi  aj biele podstavce na vystavenie plastík, keramiky, drevorezieb a podobne (rozmery cca  100 cm x 30 cm x 30 cm).
 • Prenájom priestorov, energie, tlač a distribúciu pozvánok zabezpečuje a hradí  mesto Topoľčany na svoje náklady. 
 • Prepravu diel si zabezpečí vystavovateľ  na vlastné náklady a zodpovednosť. Vystavovateľ si na vlastné náklady  zabezpečí  kultúrny program na vernisáž a občerstvenie pre pozvaných hostí.
 • Ak dôjde zo strany vystavovateľa k znehodnoteniu galerijných priestorov, vystavovateľ je povinný  uviesť priestory do pôvodného stavu  na vlastné náklady.
 • S  každým vystavovateľom je spísaná „Zmluva o výpožičke výtvarných diel“, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
 • Galéria mesta Topoľčany neručí za poškodenie diel počas prevozu a inštalácie. Za   akékoľvek poškodenie počas nainštalovanej výstavy ručí  Galéria mesta Topoľčany.
 • Mesto Topoľčany zabezpečí kurátora výstavy podľa dohody s vystavovateľom.
 • Ďalšie podmienky k jednotlivým výstavám je možné prekonzultovať individuálne  s Umeleckou radou primátora mesta, organizačným odborom alebo priamo v Galérii mesta Topoľčany.
 • Vystavovateľ súhlasí, že bezplatne poskytne dielo pre akvizičný fond Galérie mesta Topoľčany, o čom bude spísaná licenčná a darovacia zmluva, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
 • Vystavovateľ súhlasí, že si mesto Topoľčany ponechá z každého predaného diela v Galérii mesta Topoľčany počas konania predajnej výstavy výnos vo výške 20 % (bez DPH) z ceny predaného diela.

 


Úvodná stránka