Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Rok 2011

Archív uskutočnených výstav v Galérii mesta Topoľčnay v roku 2011

Vianoce s akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom

20. výročie pamiatkovej zóny „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“.

Matúš Zajac &  Michal Fulier - Mestské konfrontácie

Akad. sochár Milan Marciňa - Čo príroda naznačila

Akad. maliara Juraj Šufliarsky - Inspiré par chopin

Erik Fehér a Peter Pauko - EF a PP hrajú

Dielo Tvojich rúk

Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska - Zem Slovensko X

Výstava žiakov špeciálnych škôl

PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová - Niečo medzi

Mgr. Martina Krištofová - Secret

SOŠ Drevárska - Farebné spektrum III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce s akademickým maliarom Mikulášom KlimčákomVianoce s akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom

Pri príležitosti krásneho životného jubilea 90-tych rokov   akademického maliara Mikuláša Klimčáka,  sa dňa 8. 12. 2011 konala slávnostná vernisáž výstavy  v Galérii mesta Topoľčany pod názvom Vianoce. Aj napriek pokročilému veku sa pán Klimčák na tejto slávnosti osobne zúčastnil. Prostredníctvom diel  majstra  Klimčáka sme mali možnosť sledovať dejinné udalosti  nielen zo života Konštantína a Metoda, ale i svätej rodiny,  Matky Bohorodičky, apoštolov Ježiša Krista a tiež históriu Slovanov, ktorej kolískou je starobylá Nitra . 

 


 

20. výročie pamiatkovej zóny „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“.20. výročie pamiatkovej zóny „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“.

7. októbra 2011 sa v Galérii mesta Topoľčany  konalo otvorenie výstavy „Historický a stavebný vývoj mesta Topoľčany“. Výstava bola  uskutočnená pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia pamiatkovej zóny „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“. Výstavu, pripravil Krajský pamiatkový úrad v Nitre v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch a Mestom Topoľčany v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011.

 


 

Matúš Zajac &  Michal Fulier - Mestské konfrontácieMatúš Zajac &  Michal Fulier - Mestské konfrontácie

Pri príležitosti  mesiaca fotografie, bola v Galérii mesta Topoľčany sprístupnená výstava  pod názvom „ Mestské konfrontácie „  - kontrasty veľkomiest východu a západu.   Na fotografickej výstave  svoju tvorbu prezentovala dvojica  autorov – Matúš Zajac a Michal Fulier z Bratislavy.  Obaja sú spoluzakladateľmi fotografického združenia Phos, ktorého členom ide o vnímanie vnútra pod viditeľným povrchom sveta a návrat fotografie k sociálnemu dokumentu. 

 


 

Akad. sochár Milan Marciňa - Čo príroda naznačilaAkad. sochár Milan Marciňa - Čo príroda naznačila

Drevo a kameň,  materiály blízke tvorivému naturelu akademického sochára Milana Marčunu. Drevo čitateľné, preciťujúce, homogénne. Ušľachtilý prírodný materiál pod rukami tvorcu a inventnej myšlienky rozpráva umelcovou dušou. Poézia, lyrika a život sa spájajú v jednom vyrieknutí – v poznaní. Prostredníctvom tvorby autora vnímame jedinečné umelecky stvárnené ľudské situačné momenty – lásku, smútok a radosť. Druhá poloha jeho tvorby v tomto materiály je humorná až satirická , odhaľuje tenziu monumentálneho.

 


 

Akad. maliara Juraj Šufliarsky - Inspiré par chopin

Akad. maliara Juraj Šufliarsky - Inspiré par chopin

Juraj Šufliarsky sa vo svojej voľnej tvorbe sa venuje médiám kresby, grafiky, monotypie a frotáže. Dominantnou témou maliara je figúra vnímaná v rozmere komornom, až intímnom. Dynamizmus kompozícií buduje autor prúdivými, dravými líniami, pričom znakom dodáva dramatické vyjadrenie. Diela Juraja Šufliarskeho majú kvalitu „hudobného“ vyznenia . Takýto efekt – dojem vnemov nie je náhodný. Je vlastný jeho spôsobu duchovného / hlavne emocionálneho / prežívania a prezrádza jeho osobnú záľubu v hudbe.

 


 

Erik Fehér a Peter Pauko - EF a PP hrajúErik Fehér a Peter Pauko - 
EF a PP hrajú

Počas výstavy si návštevníci mohli prezrieť počítačovú grafiku, expresionistické maľby a akryl na plátne. Erik Fehér využíva grafický raster a princípy samotnej hry Tetris. Maľby T- „apetofky“ sú dekoračné a hravé s priznaným nádychom infantilnosti . Tvorbu Petra Pauka by sme mohli začleniť do expresionalistických malieb. Žiarivé farby, rýchle ťahy štetcom, ktoré na recipienta pôsobia až nesmierne živo a aktívne. Je to vyvolané najmä striedaním plôch s opozitnými farebnými odtieňmi. Vystavené obra- zy boli charakteristické svojou jednoduchosťou. 

 


 

Dielo Tvojich rúkDielo Tvojich rúk

Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci jún patria priestory Galérie mesta Topoľčany výstave pod názvom - Dielo Tvojich rúk. Výstavu organizovala už po šiesty krát Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva a základnej umeleckej školy sv. Lukáša v Topoľčanoch. 3. júna 2011 sa konala vernisáž k tejto výstave a zároveň boli ocenené najlepšie práce vo výtvarnom odbore. Mladé talenty z celého Slovenska vo svojich dielach predstavili grafiku, olejomaľbu, perokresbu a taktiež keramiku. Mottom tohto ročníka bolo „Náš svet, náš život“. 

 


 

Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska - Zem Slovensko XZdruženie výtvarných umelcov stredného Slovenska - Zem Slovensko X

Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska – ZVUSS, je pokračovateľom bývalej Krajskej organizácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Banskej Bystrici a má 40 členov. ZVUSS realizuje kolektívne výstavy pod názvom Zem Slovensko. ZVUSS je v súčasnosti, po niekoľko ročnom členstve v Slovenskej výtvarnej únii, členom Asociácie slovenského umenia. Na výstave Zem Slovensko X., boli vystavené výtvarné diela, ktoré sú obrazom ich života, myšlienok. 

 


 

Výstava žiakov špeciálnych škôlVýstava žiakov špeciálnych škôl

Dve špeciálne základné školy v meste Topoľčany sa spojili, aby občanom Topoľčian predstavili výtvarné a priestorové práce svojich žiakov. Výstava prezentovala zručnosť, šikovnosť a kreatívnosť detí s mentálnym a rečovým postihnutím, ktorých viedli skúsení a oduševnení pedagógovia. Za pomoci rôznych techník, dokázali ,,malí umelci“ vyčariť pestrú paletu obrazov, farieb a vzorov, do ktorých premietali svoju fantáziu. Prezentácia prác žiakov špeciálnych základných škôl, je výpoveďou o ich výtvarnom nadaní a emóciách, ktoré sú verejnosti málo známe. 

 


 

PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová - Niečo medziPaedDr. Alexandra Geschwandtnerová -Niečo medzi

Výstava bola pre autorku Alexandru Geschwandtnerovú premiérovou v rodnom meste Topoľčany, kde žije a tvorí. Svoje kolorované kresby tvorí prevažne v technike ceruza–pastel a ceruza-akvarel, pero. Svojimi dielami nám autorka priblížila svet plný radosti, smútku, hrdosti, ale i pretvárky, ktorá je v kontraste so snovými víziami iracionálnych dimenzií sveta tam, niekde, medzi niečím. Rutinnou a bravúrnou kresbou vytvára kompozície nabité pozitívnou energiou, ktorej základ pramení v emocionálnom svete autorky. 

 


 

Mgr. Martina Krištofová - SecretMgr. Martina Krištofová - Secret

Mladá adeptka umenia Mgr. Martina Krištofová nás prostredníctvom svojej umeleckej výpovede pozvala do jej sveta tajomstiev a otvorila dvere k jej intímnym emocionálnym úvahám o krehkých ľudských vzťahoch , ktoré rieši vo svojich figurálnych a portrétnych kompozíciách. Výstava autorky zahŕňala diela v technike oleja a kombinovaných techník. Zastúpené boli artefakty geometrickej abstrakcie, dynamické, expresívne figurálne kompozície a abstraktná maľba. Výstava Martiny Krištofovej bola prierezom jej tvorby od roku 2007 – 2010.

 


 

SOŠ Drevárska - Farebné spektrum III.Farebné spektrum III.

Priestory galérie ožili hodnotnými prácami študentov SOŠ drevárskej v Topoľčanoch - ich vynaliezavosťou a dokonalým vypracovaním svojich prác. Maturitná práca - „Pandorina skrinka“ bola jednou z najúspešnejších prác v súťaži vyhlásenej Zväzom spracovateľov dreva SR. Tak ako kocky sú nástrojom hry a zábavy, tak i kreativita študentov bola nástrojom pre vytvorenie takejto úžasnej prezentácie. Výstavu obohatili i exponáty SOŠ sklárskej Lednické Rovné ktorá vystavovala rôzne sklenené misy, figúry, sklené objekty a zrkadlá. 

 


 

 


 


Úvodná stránka