Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Rok 2012

Archív uskutočnených výstav v Galérii mesta Topoľčnay v roku 2012

Jozef Dobiš - Od A do Z

Mladytextil@sk

KVARTETO - Běla Kolčáková, Karin Rothenstein-Kolčáková, Eva Holáková, Ria Treppo

OZ GAE Prievidza - GESTO A EMÓCIE

PaedDr. Viktor Šimek - Krása v kroji

Výstava absolventov Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva Sv. Lukáša, študujúcich na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Dielo tvojich rúk

Štefan Ducký - Kompozičné všeličo

Výstava výtvarných a priestorových prác žiakov špeciálnych základných škôl

Mgr. Lucia Bošková & Mgr. Veronika Weberová - Stretnutia

Soňa Mrázová - Dotyky

Farebné spektrum IV.

 

Jozef Dobiš - Od A do ZJozef Dobiš - Od A do Z

Nekonvenčná dramaturgia výstavného projektu "od A do Z" akad. maliara Jozefa Dobiša vyplýva z jeho autorského zámeru, v ktorom kladie dôraz na relevantnosť svojej výtvarnej práce, ktorou sa stala úžitková grafika a grafický dizajn a popri týchto médiách, i komorná maľba.   Výstava Jozefa Dobiša pod názvom Od A do Z predstavila jeho najnovší umelecký koncept, v ktorom dominuje geometrická abstrakcia a lettrizmus tiež grafické práce autora komunikujú cez písmená abecedy a latinské či anglické citáty.

 


 

Mladytextil@skMladytextil@sk

Ateliér textilného dizajnu je jediným svojho druhu na Slovensku a jedným z naj- mladších ateliérov na VŠVU. Výstava ponúkla prierez   semestrálnymi  a diplomovými  prácami. Zahŕňa- la  celú škálu zadaní - od tra- dičnej  modrotlače, cez odevné  a bytové textílie,  až po návrhy dezénov na obuv, ale i návrhy na kňazské rúcha vhodné do modernej sakrálnej architektúry. Práce vznikali ručne,  v dielňach školy, ale i  v spolupráci s priemyslom na Slovensku a v Čechách. Prezentované boli i diela, ktoré vznikli v spolupráci s Ateliérom 303 z Katedry vizuálnej komunikácie – grafického dizajnu.

 


 

KVARTETO - Běla Kolčáková, Karin Rothenstein-Kolčáková, Eva Holáková, Ria TreppoKVARTETO - Běla Kolčáková, Karin Rothenstein-Kolčáková, Eva Holáková, Ria Treppo

Na výstave Kvarteto nám predstavilo svoju tvorbu umelecké zoskupenie zaoberajúce sa dielami realizovanými v textilnej technike art-protisu. Autorská tapiséria - art-protis je v oblasti výtvarného a úžitkového umenia popri textilnej tvorbe jednou z najmladších disciplín výtvarného žánru. Na výstave bola zastúpená i tvorba pani Boženy Agustínovej (1939-2005), ktorá bola až do r. 2005 súčasťou tejto ume- leckej skupiny a ktorej výtvarné dielo je tvorbou pre tichú radosť, možno aj ružové sny a aj pre skutočné šťastie".

 


 

OZ GAE Prievidza - GESTO A EMÓCIE

OZ GAE Prievidza - 
GESTO A EMÓCIE

Diela autorov výstavy GESTO A EMÓCIE vznikli počas  Medzinárodného maliarskeho sympózia Gesto a emócie  s účasťou výtvarníkov z miestneho regiónu, tiež oslovenými umelcami z iných slovenských regiónov  a zahraničnými    maliarmi. Oslovení umelci: prof. Ľudovít Hološka, Šimon Hološka, Ema Jakubisová, Oksna Paliy (Ukrajina), Oliver Company a Happy Dhlame (Juhoafrická republika), Nemanja Radovanovič (Srbsko), Jindřich Ettl (Česká republika), Peter Mezej, Juraj Toman, Mgr. art. Peter Hetzinger.

 


 

PaedDr. Viktor Šimek - Krása v krojiPaedDr. Viktor Šimek - Krása 
v kroji

Autora výstavy PaedDr. Viktora Šimeka oslovili bohato zdobené tekovské kroje a prostredníctvom svojich malieb a kresieb nám priblížil ich nádheru. Jeho krásu i náročnosť detailne stvárnil, priam zdokumentoval v jednotlivých figurálnych kompozíciách. Zobrazované kroje nosia obyvatelia jedenástich obcí tekovskej oblasti. Zobrazujú bežné dedinské činnosti, približujú deň všedný i slávnostný. Môžeme obdivovať i bohaté slávnostné kroje a čepce neviest zo Starého Tekova i Čajkova.

 


 

Výstava absolventov Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva Sv. Lukáša, študujúcich na Akadémii umení v Banskej BystriciVýstava absolventov Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva Sv. Lukáša, študujúcich na AU v Banskej Bystrici

Ivana Gálusová sa predstavila dielami v tech- nike enkaustika. Ivana Paučeková prezento- vala diela v kombinovanej technike pod názvom Paoptika. Lukáš Krajčík sa v jeho  koncepte zaoberal tematikou smrti a ambiva- lentným postojom k nej. Lucia Šemeláková sa predstavila video inštaláciou a riešila Mýtus krásy. Henrich Krutý sa predstavil precíznou kresbou v technike tuš. Miloš Grežďo V technike akryl mapoval vplyv kontinua na charakter osoby.

 


 

Dielo tvojich rúkDielo tvojich rúk

Siedmy ročník prehliadky a súťaže „Dielo tvojich rúk“ bol v znamení vyšších princípov. Súťaž vyzývala, aby sme sa dotkli hviezd, nie však tých vo vesmíre, ale hviezd v našom vnútri, hviezd našich dobrých skutkov a snažení.  „Dotkni sa hviezd“ bolo mottom siedmeho ročníka súťaže.  V tomto ročníku sa vo výtvarnej časti súťaže, zúčastnilo 178 škôl z celého Slovenska z 2000 výtvarnými prácami v rôznych výtvarných technikách. Najlepšie z výtvarných prác boli vystavené v Galérii mesta Topoľčany. Najbo- hatšie zastúpené mali maliarske techniky. Ne- chýbali ani výtvarné práce v kresbe a v grafike. 

 


 

Štefan Ducký - Kompozičné všeličoŠtefan Ducký - Kompozičné všeličo

Prostredníctvom  palety a štetca autora sme sa mohli zatúlať pod staré ruiny dávnych svedkov minulosti našej histórie - slovenské hrady. Priblížil nám i kolorit slovenských miest, medzi ktorými svoju prioritu má  jeho rodné mesto Topoľčany. Ulica s rodným domom u autora vyvoláva nielen nostalgické spomienky, ale i spomienky na detstvo a mladosť. Miluje prírodu, vodné hladiny so starými stromami odeté vo venci modro-zelenej hornatej krajiny, ale i nížiny.  Štefan Ducký sa popri krajinomaľbe venuje i portrétnej tvorbe, ktorá je u výtvarníka – amatéra veľmi náročnou technikou. 

 


 

Výstava výtvarných a priestorových prác žiakov špeciálnych základných škôlVýstava výtvarných a priestorových prác žiakov špeciálnych základných škôl

Výstava prezentovala výtvarné nadanie a manuálnu zručnosť detí s mentálnym a rečovým postihnutím zo  Špeciálnej ZŠ internátnej Pod kalváriou a Spojenej školy internátnej na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch. Žiaci  predviedli svoju zručnosť, šikovnosť a kreativitu. Za pomoci  rôznych techník dokázali malí umelci  individuálne i spoločne vytvoriť dielka v podobe kresby, maľby, koláže, linorytu a monotlače, servítkovej, kašírovanej a odkrývanej techniky. 

 


 

Mgr. Lucia Bošková & Mgr. Veronika Weberová - StretnutiaMgr. Lucia Bošková & Mgr. Veronika Weberová - Stretnutia

Autorky sú absolventkami Pedagogickej  fakulty UK v Bratislave a v súčasnosti sa venujú voľnej  umeleckej tvorbe. Lucia Bošková sa orientuje na vnútorný svet človeka a hľadanie vlastnej umeleckej identity. Jej diela sú nabité energiou, vibrujú, žiaria, ich presah sa dostáva do priesto- ru. Veronika Weberová  pri formulovaní myš- lienok hľadá ten najadekvátnejší spôsob vyjadrenia najsilnejšieho výrazu  jednoduchý- mi výtvarnými prostriedkami. Okrem maľby sa venuje i koláži, textilným technikám, fotografii, grafike, drotárstvu,  keramike a návrhárstvu.  

 Soňa Mrázová - DotykySoňa Mrázová - Dotyky

Pre autorku je charakteristický individuálny rukopis, ktorý sa prejavuje vo výraznej štylizácii ľudských a zoomorfných  kompozícií. Jej diela sú najmä výpovede o pocitoch. A predsa, jej pocity sú reálne, ľudsky blízke  a jasne komunikujú s divákom. K jej najnovším dielam patria artefakty abstraktného  charakteru. U autorky predstavujú  určité prekročenie zaužívaného spôsobu jej výtvarného prejavu, na prvý pohľad zjednodu- šený, avšak vo svojej  významovosti filozoficky a výtvarne vyzretejší.  Kreativitu autorky  prezrádza aj  tvorba originálnych bábok, hračiek, maľbe na drevo, šperkárska i keramická tvorba. 

 


 

Farebné spektrum IV.Farebné spektrum IV.

Mesiac január sa  stal pre  SOŠ drevársku nachádzajúcu sa  v Topoľčanoch významným obdobím, kedy  má možnosť spolu so svojimi žiakmi vystavovať a prezentovať tvorbu jednotlivých odborov školy. Ide o práce umeleckých odborov:  tvorby nábytku a interiéru, umelecký stolár, umelecko-remeselné práce, ale aj odborov technického charakteru ako je napr. čalúnnik, stolár, tesár, drevárstvo a nábytkárstvo, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby alebo TIS. Témou výstavy bolo predstavenie svetu fantázie inšpirovanej prírodou a prírodnými materiálmi.

 


 

 

 


 


Úvodná stránka