Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Rok 2013

Archív uskutočnených výstav v Galérii mesta Topoľčnay v roku 2013

Akademický maliar Igor Benca - Pod Hladinou

Ľubomír Bereš – Výber z tvorby 2013

NONVERBAL

Karol Felix – „PASCE A POSOLSTVÁ“

I. Topoľčianske maliarske sympózium 2013

William Caceres Garcia – „Spontánne alegórie“

Viera Peterková - Sklenená harmónia farieb

Ivan Mičiak, Linda Orieščiková ŽIVOT

Hildegarda Rajec - RETROSPEKTÍVA

 

Akademický maliar Igor Benca - Pod HladinouAkademický maliar Igor Benca - Pod Hladinou

Igor Benca je akademický maliar, grafik, ilustrátor, tvorca poštovej známky, pedagóg a topoľčiansky rodák. Bencov výtvarný grafický program vzbudzoval pozornosť už od konca 80. rokov minulého storočia, od ukončenia absolutória na VŠVU v Bratislave. V Galérii mesta Topoľčany sa autor rozhodol  prezentovať svoju komornú tvorbu zo začiatku nového milénia – od roku 2006 do súčasného obdobia, do roku 2013.

 


 

Ľubomír Bereš – Výber z tvorby 2013Ľubomír Bereš – Výber z tvorby 2013

Ľubomír Bereš sa  popri svojej pedagogickej práci venuje  voľnej maliarskej tvorbe, grafike a komornej plastike. Jeho výtvarné dielo je inšpirované fenoménom krajiny. Deväťdesiate roky 20. storočia znamenajú v tvorbe autora aj orientáciu k plastike a k drevu. V objektoch, ktorými sa prezentoval na výstave, stvárnil zoomorfné časti krídel vážok, nesúce v sebe dynamiku vodného živočícha. V reliéfnej tvorbe odznievajú lyrické prvky prelínajúce sa s prvkami archetypu, s polychrómovou farebnou povrchovou úpravou.

 


 

NONVERBAL

NONVERBAL

Výstava nitrianskej  Skupiny slobodných umelcov, ktorí sa nám predstavili  maľbou, sochou a grafikou. Zastúpenie mali i graffity a umenie street -artu. Umelci sa snažia o medziľudský dialóg, o tvorivú spoluprácu v dnešnej uponáhľanej dobe. Chcú dokázať, že i ľudia silných individualít dokážu spolupracovať a kolektívne vytvárať nadstavbu vo sfére nielen výtvarného umenia. Každý z nich je umeleckou individualitou, v kolektívnom spojení však vytvárajú prúd, ktorý relevantne  spája všetkých v symbióze spoločnej reči umeleckej produkcie.

 


 

Karol Felix – „PASCE A POSOLSTVÁ“

Karol Felix – 
„PASCE A POSOLSTVÁ“

Akademický maliar Karol Felix je absolventom VŠVU v Bratislave, kde študoval na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u nezabudnuteľnej osobnosti výtvarnej kultúry, v oblasti maľby a grafických techník, u prof. Albína Brunovského. V Pascách a posolstvách" autor pretavil do svojich diel záznamy  zo starovekej vyspelej egyptskej kultúry. Vtlačil im svoju vlastnú pečať poznania, s jemu príznačným individuálnym, nezameniteľným maliarskym, či grafickým rukopisom.

 


 

I. Topoľčianske maliarske sympózium 2013I. Topoľčianske maliarske sympózium 2013

pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky o meste Topoľčany z r. 1173. Oslovení umelci: akad. maliar Jozef  Dobiš, Mgr. Ivan Greguš, Mgr. art. Peter Hitzinger, Mgr. Ján Huňady, Mgr. Jozef Krajčík, Mgr. Edita Smiešková a Mgr. Eva Szóradová. Umelci počas sympózia vytvorili kreatívne maliarske výpovede hovoriace o dávnej  histórii mesta, jej význa- mných charakteristikách nielen sakrálnych, ale zaznamenali i tvár súčasnej architektúry. Autori tvorili v technikách, olej, akryl a sprej.

 


 

William Caceres Garcia – „Spontánne alegórie“William Caceres Garcia – „Spontánne alegórie“

William Cáceres Garcia je autor, ktorého diela poznajú i vo viacerých svetových štátoch a metropolách – v USA, Anglicku, Španielsku, v rodnej krajine Ekvádor. Autorova tvorba ku nám priniesla závan starovekej kultúry vyspelej civilizácie Inkov, opradenej legendami a mytologickými príbehmi. A v tomu duchu, nadväzujúc v úcte na tradície predkov,  nám prostredníctvom diel priblížil nielen kolorit krajiny, ale poodhalil i svoje vnútorné emotívne vyjadrenia a vrúcny  vzťah k domovine, ktorý v sebe s veľkou hrdosťou nosí.

 


 

Viera Peterková - Sklenená harmónia fariebViera Peterková - Sklenená harmónia farieb

Umelecké sklárstvo má na Slovenku takmer 700 ročnú tradíciu a je to jedno z najťažších výtvarných médií. Tomuto médiu sa upísala i autorka výstavy „Sklenená harmónia farieb“. Sklenené objekty nie sú maľované len autorkinou predstavivosťou. Je to práve farba v skle, ktorá objektom odovzdáva ďalší náboj. Profesná znalosť remesla harmonizuje s umeleckou kultiváciou objektu. Autorka sa na  výstave prezentovala nielen sklenenými obrazmi, objektmi, vitrážami, úžitkovým sklom, ale i skleneným šperkom.

 


 

Ivan Mičiak, Linda Orieščiková ŽIVOTIvan Mičiak, Linda Orieščiková ŽIVOT

Výstava ŽIVOT nám predstavila dve média tvorby - keramiku a fotografiu. Ivan Mičiak prostredníctvom svojich umeleckých fotografií nám  priblížil  tiché kľudné zákutia Horno-hričovského prírodného prostredia. Ťažiskom jeho foto záujmu je nielen prírodný exteriér, ale i mestské zákutia a veduty mesta Košice. Výtvarné artefakty Lindy Orieščikovej nesú individuálny rukopis. Námety  pre svoje artefakty, prevažne  v materiály pálená glazovaná keramika, čerpá z okolitého sveta, prežitých životných momentov, situácií i skúseností.  Z radosti i smútku.

 


 

Hildegarda Rajec - RETROSPEKTÍVAHildegarda Rajec - RETROSPEKTÍVA

Autorka svoj vrodený talent autorka rozvíjala už od detstva. Maľovala spolu so svojim otcom. K umeniu sa dostáva už od  roku 1985. V danom období začala maľovať diela v technike olej, neskôr presedlala na techniku akrylu. V súčasnom období v jej tvorbe dominuje abstraktná maľba, ktorá necháva  priestor aj pre fantáziu vnímateľa.  Farebnosť diela, popri obsahu a forme, tvorí u autorky dôležité médium. Z jej diel vyznieva optimizmus, ktorú umocňuje jasná, svieža paleta, v ktorej dominuje optimistická červená.

 


 


 


Úvodná stránka