Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Rok 2016

Eva Szórád s hosťkou Ivanou Gálusovou

Beáta Krasňanská / MARANATHA

Súčasná architektúra západoslovenského regiónu - Architektúra 2014

akad. maliar Daniel Bidelnica - Reč očí

PaedDr. Miroslav Polák - Oblaky nad žitavou

Dielo tvojich rúk

Stredná odborná škola drevárska- Výstava prác študentov  

Dušan Sekala - Spev rýb

Mária Bidelnicová - Inšpirácie Claude Monetom

Jarmila Veľká - Slávnosť ticha

 

Eva Szórád s hosťkou Ivanou GálusovouEva Szórád a Ivana Gálusová

Eva Szórád /*1989/ sa narodila v Nitre. Stredoškolské štúdium absolvovala na Cirkevnej škole úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch. V štúdiu pokračovala  UKF na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy v Nitre.   Ivana Gálusová /*1988/ sa narodila v Topoľčanoch. Stredoškolské štúdium absolvovala taktiež na Cirkevnej škole úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch. Je absolventkou  Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici


 

	 Beáta Krasňanská  / MARANATHABeáta Krasňanská  / MARANATHA

V priestoroch Galérie mesta Topoľčany sa v prevažnej miere prezentujú profesionálni umelci, ale z času načas je daný priestor  i autorom z neprofesionálnej sféry, ktorí tvoria už dlhé roky a majú za sebou úspešné výstavné podujatia. K týmto sa radí i autorka pani Beáta Krasňanská a svojej výstave dala názov MARANATHA – Príď ku mne.

 

 


 

Súčasná architektúra západoslovenského regiónu - Architektúra 2014Súčasná architektúra západoslovenského regiónu - Architektúra 2014

Výstava Súčasná architektúra západoslovenského regiónu 2014, prezentovala kolektívne projekty i projekty jednotlivcov, ktorí sa svojou architektonickou tvorbou významne podieľajú na estetizácii slovenských miest, vidieka  i tvorby krajinného prostredia  a v konečnom dôsledku  nadväzujú na celosvetový trend,  nielen európskeho, ale i svetového kontextu.   

 


 

akad. maliar Daniel Bidelnica - Reč očíAkad. maliar Daniel Bidelnica - Reč očí

O akademickom maliarovi Danielovi Bidelnicovi je všeobecne známe, že je vášnivým cestovateľom a rád spoznáva staré civilizácie ich kultúru a umenie. Odkazy starých kultúr nachádzajú u autora odozvu v maľbe, počítačovej grafike, sochách a objektoch – maskách.Na súčasnej výstave sa autor predstavuje štyrmi cyklami Orbis pictus, Reč očí, Masky, Môj farebný kód, Moje DNA.

www.bidelnica.sk


 

PaedDr. Miroslav Polák - Oblaky nad žitavouPaedDr. Miroslav Polák - Oblaky nad Žitavou

Autor sa asi pred dvomi rokmi rozhodol namaľovať všetky obce patriace do Žitavskej doliny. Od Veľkej Lehoty, kde rieka Žitava pramení, až po poslednú dedinku Martovce. Miro Polák rád stvárňuje mladosť, radosť zo života. Nositeľkami tohto atribútu   sú mladé ženy vznášajúce sa v záplave drobných kvetinových prameňoch, pramienkov i v prúde riek valiacich sa z oblohy. Sú to takmer efemérne kompozície, z ktorých sála pozitívna energia autorovho „modrého obdobia“.


 

Dielo tvojich rúk 2016Dielo tvojich rúk

V Galérii mesta Topoľčany sa uskutočnilo vyhodnotenie súťažnej prehliadky Dielo tvojich rúk a vernisáž výstavy výtvarných prác.  Súťaž organizuje MŠVVaŠ SR, Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v Topoľčanoch pod záštitou  primátora mesta Topoľčany. Súťaž je určená pre žiakov štátnych, cirkevných a súkromných materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl na území Slovenskej republiky. 

 


 

Stredná odborná škola drevárska- Výstava prác študentov Stredná odborná škola drevárska- Výstava prác študentov 

Okrem vystavených kusov nábytku, ktoré vznikli z dielne školy, boli vystavené aj grafické návrhy, kresby a fotografie žiakov, ktoré neodmysliteľne patria do portfólia zručností všetkých študentov na SOŠ drevárskej.

 

 

 


 

Dušan Sekela - Spev rýbDušan Sekela - Spev rýb

Akademický maliar  sa svojou tvorbou začlenil na slovenskú výtvarnú scénu začiatkom  90 rokov 20. storočia. V danom období nadobúdala jeho komorná tvorba symbolické, semiotické charakteristiky, ktorej základom sa stali farba a línia. Oba ekvivalenty sa do súčasnej doby v jeho komornej maľbe navzájom doplňujú a vytvárajú stále zrelšie autorsky výpovedné kompaktné maliarske artefakty. Citujem autora: „Farba je pre mňa prvoradá a snažím sa ju stále ťahať v diagonálach, lebo je to pre mňa najprirodzenejší pohyb“.


Mária Bidelnicová - Inšpirácie Claude MonetomMária Bidelnicová - Inšpirácie Claude Monetom

Popri vlastnej maľbe sa  autorka  venuje aj reštaurovaniu umeleckých diel. Mária Bidelnicová bola i v súčasnosti je jednou z najkvalitnejších uznávaných reštaurátoriek na Slovensku. K vrcholom jej reštaurátorského umenia patrí portrét sv. Kataríny od francúzskeho umelca Simona Voueta, ktorý žil a tvoril v začiatkom 16. storočia.

 

 


Jarmila Veľká -  Slávnosť ticha

Jarmila Veľká - Slávnosť Ticha

Akademická maliarka Jarmila Veľká je absolventkou Akadémie krásnych umení v Krakowe, kde študovala komorné maliarstvo u prof. Wlodzimiera Buczka a v ateliéri prof. Janiny Krauppe-Świderskej monumentálnu maľbu. Vplyv na jej tvorivé ambície malo i umelecké prostredie kultúrneho Krakova, s ktorým sa študenti oboznamovali a jeho atmosféru vsakovali , s dychtivosťou po poznaní a vedomostiach z oblasti umenia.


 


Úvodná stránka