Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Rok 2018

PhDr. Emil Semanco / Druhá strana skla

Martin Pala / Stella polaris

Geschwandtnerová, Moravčík, Šírová / 1 : 2

Nadácia Milana Rastislava Štefánika / Roky bojov, obetí a nádejí

akad. maliar Milan Sokol / (RE)CYKLUS

Danica Ondrej / Fragments a hosť Ladislav Černý / Metamorfóza

Štefan Orth / Impresie

semanco.jpgPhDr. Emil Semanco - Druhá strana skla ...

Autor súčasnej výstavy Dr. Emil Semanco  nás pozýva do svojho imaginatívneho sveta plného neskutočne – skutočných myšlienok, snov a fantastických vízií  efemérneho sveta – jeho sveta, v ktorom autorovo alter ego nachádza pointu a krásu všedne nevšedného momentu prežitého..  Tlmočí deje, hutné výpovede o existencii ľudstva, ale i výpovede o súčasnom, prítomnom. Umeleckú výpoveď  odhalíme v  naratívnych kolážach autora.

 

pala1.jpg Martin Pala - Stella polaris

Tvorba Martina Palu vychádza z antických tradícií sochárskeho umenia. Má vyhranený a príťažlivý individuálny sochársky program, ktorý dozrieva do štádia  umeleckej dokonalosti. Svojou tvorbou prezentuje nepopierateľný talent. Priateľstvami s Tiborom Bartfayom a sochárom Jurajom Melišom  prevzal štafetu ďalšieho vývinu slovenského sochárstva a návrat k pôvodnosti estetického vizuálu v tejto disciplíne umenia.

 

DSC_7300.JPGGeschwandtnerová, Moravčík, Šírová - 1:2

Vážení priatelia, súčasné  umenie  by malo byť predovšetkým nositeľom estetického vnemu a zážitku. Hodnotným dojmom, ktorý zostáva. Verím, že také pozitívum nesie  v sebe  i tvorba Sašky Geschwandtnerovej, Zuzky Šírovej a Janka Moravčíka. Dnes Vám chcem predstaviť komornú maliarsku tvorbu pedagógov Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého v Topoľčanoch.

 

 

S1_th.jpgVýstava Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave - Roky bojov, obetí a nádejí

Pri príležitosti výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, výstavu oboznamujúcu s históriou vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal po prvý raz v dejinách národom štátotvorným.

100 rokov od prvej svetovej vojny

100 rokov od vzniku a vystúpenia československých légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu

100 rokov od vzniku Československej republiky

100 rokov od tragického skonu M.R. Štefánika

 

 

 

DSC_8827.JPGakad.maliar Milan Sokol - (RE)CYKLUS

Súčasná autorská výstava Milana Sokola predstavuje výber z najnovšej fázy autorovej voľnej tvorby. Osobitá je hlavne tým, že je koncentrovaná na také médium výtvarno-grafického vyjadrenia, ktoré si skoncipoval sám. Z plechovíc nápojov tvorí obrazy, čo nie je nič nové v stratégiách recykling art-u, junk art-u. Avšak tvorba Milana Sokola je čímsi osobitá. Jeho súčasná tvorba zaujme, nielen vizuálne,  ale predovšetkým enviromentálnym tlakom

 

Danica.JPG

Danica Ondrej - Fragments a hosť Ladislav Černý - Metamorfóza

V súčasnosti maliarku, kunsthistoričku, umeleckú kritičku, spisovateľku, režisérku možno zaradiť k mladšej umelecky orientovanej generácii, ktorá svoje talenty neustále zveľaďuje po profesionálnej stránke. Základom jej tvorivého potenciálu sa stala stredoveká freska v stredoeurópskom kontexte.

 

 

207.JPGŠtefan Orth - IMPRESIE

Tvorba Štefana Ortha je charakteristická silným zaujatím  pre maliarske stvárnenie krajinárskeho motívu. Dotyky so záhorskou krajinou, ale i inými oblasťami Slovenska, sú pre umelca momentmi, kedy priamo vo vizuálnom  kontakte vznikajú mnohé kresebné i maliarske  kompozície.Hlavný dôraz v tvorbe však kladie na celkovú štruktúru obrazu. Nezobrazuje ju veristicky, ale cez hru tieňov a svetla.

                             


 


Úvodná stránka