Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Návštevník
 
 

Sakrálne pamiatky mesta

Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes živými stavbami a slúžia svojmu pôvodnému účelu, výnimku tvoria vari iba synagógy, ktoré patria k najohrozenejším sakrálnym stavbám Slovenska. Okres Topoľčany disponuje veľkým počtom sakrálnych pamiatok. Patria k nim najmä kostoly, kaplnky a sochy znázorňujúce svätcov. Najpočetnejšími sú nepochybne kostoly, ktoré sa nachádzajú takmer v každej obci. Najviac týchto chrámov je rímsko-katolíckych, menej evanjelických a najmenej sakrálnych pamiatok je židovských. Vo viacerých obciach sa nachádzajú i lurdské jaskyne, ktoré sa stavajú po celom svete na počesť zjavenia Panny Márie Lurdskej vo francúzskom mestečku Lurdy. Medzi sakrálnymi pamiatkami majú obzvlášť bohaté zastúpenie sochy znázorňujúce svätcov. Tie sa na Slovensku, podobne ako v iných krajinách strednej Európy, začali rozširovať od 18. storočia v súvislosti s rekatolizáciou. Medzi najrozšírenejšie patrili sochy Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, Jána Nepomuckého, Floriána, Vendelína, či súsošie Kalvárie. Z vďaky za ukončenie moru sa stavali takzvané morové stĺpy so sochami Panny Márie, svätého Sebastiána, svätej Rozálie či svätého Rocha. Donátormi sôch boli zväčša predstavitelia panstva, ktorému obec patrila, zámožnejší obyvatelia obce, bezdetní manželia či jednotlivci, ktorí ich stavali ako pamätníky z vďaky za vypočutie prosby. O ich údržbu sa starali rodiny donátorov alebo samotná obec. Často sa nachádzali na stĺpoch pri okrajoch ciest, a preto sa zaužívalo ich označenie prícestné. Mnohokrát boli tiež umiestňované pred domami alebo na verejných miestach, kde bola ich prítomnosť podľa patronátnej funkcie zobrazovaného svätca najúčinnejšia. Preto napríklad sochy svätého Jána Nepomuckého, ochrancu vôd, stáli pri vodných tokoch. Pri sochách, ktoré sa zvykli vysväcovať, sa konali podľa dátumu svätenia patróna v cirkevnom kalendári verejné pobožnosti. Mnohými sakrálnymi pamiatkami sa môže pochváliť aj mesto Topoľčany. 


 

Sprievodca sakrálnymi pamiatkami mesta Topoľčany

Sakralne_pamiatky.pdf(1.7 MB)Sprievodca sakrálnymi pamiatkami mesta Topoľčany


Úvodná stránka